Обучително събитие „ANGELS DAY ЦСМП“ се проведе в Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ

На 26 юни 2024г. в Националният център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ се проведе обучително събитие ANGELS DAY ЦСМП, организирано съвместно с Инициативата ANGELS.

Близо 90 спешни медици от Центровете за спешна медицинска помощ в страната взеха участие в обучението, на което бяха представени най-съвременните добри практики за лечение на инсулт.

Обучението съдържаше теоретична и практическа част. Основните теми, представени в теоретичната част бяха ролята на екипите от ЦСМП в лечението на пациентите с инсулт, предизвестяването, като първа решаваща стъпка в лечебния алгоритъм и резултати от успешното внедряване на предизвестяване в региона на Стара Загора.

В практическата част участниците, разделени по групи, проведоха симулации и проиграха диагностиката и предизвестяването на различни клинични случаи на предполагаем инсулт.