Други информационни материали

Протоколи за клинично поведение в спешната медицина, разработени по Проект „ПУЛСС – Практически увод в лечението на спешните състояния:

Проект BG051РО001-6.02.02 „ПУЛСС – Практически увод в лечението на спешните състояния” е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Общият бюджет на проекта е 3 730 669, 37 лв. Дейностите са изпълнени в периода 10 юли 2009 г. – 10 март 2015 г.

Основна цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната здравна помощ, както чрез повишаване на знанията и уменията на персонала на спешната медицинска помощ, така и чрез въвеждане на нови добри клинични практики.

По проекта е проведено обучение на 5 580 лекари, медицински специалисти и шофьори от центровете за спешна медицинска помощ и 442 лекари и медицински специалисти от 33 лечебни заведения със спешни отделения.

В изпълнение на проект „ПУЛСС – Практически увод в лечението на спешните състояния” са разработени протоколи за клинично поведение в спешната медицина, като графично са оформени, отпечатани и разпространени 8 000 бр. Сборници от детайлни протоколи (алгоритми) за клинично поведение в спешната медицина и 8 000 бр. Наръчници – джобен формат.

Електронните варианти на разпространените сборници и наръчници, както и друга информация по проекта можете да намерите на страницата на проект „ПУЛСС“ тук.

Сборник от протоколи за клинично поведение в спешната медицина

Наръчник от протоколи за клинично поведение в спешната медицина

Програма за обучение по спешна медицина на Европейското дружество за спешна медицина (EUSEM)

Европейското дружество за спешна медицина (EUSEM) е научно-приложна организация с нестопанска цел, чиято цел е да насърчава и развива концепцията, философията и изкуството на спешната медицина в цяла Европа. Дружеството е създадено през 1994 г. от мултидисциплинарна група от експерти по спешна медицина, а от 2005 г. насам EUSEM е федерация от европейски национални сдружения по спешна медицина. Понастоящем включва 32 европейски национални дружества за спешна медицина, включително и България. Крайната цел на дружеството е да помага и подкрепя европейските държави да развиват специалността спешна медицина.

Дружеството е разработило Програма (курикулум) за обучение по спешна медицина, която е с препоръчителен характер – European Core Curriculum for Emergency Medicine. Актуализираната версия на програмата можете да намерите тук.

На сайта на EUSEM  можете да намерите и други информационни материали в областта на спешната медицина.

Препоръки за реанимация на Европейския съвет по реанимация (ERC)

Европейският съвет по реанимация първоначално е създаден като неправителственна организация през 1921 г. в Белгия. От 1989 г. насам Европейският съвет по реанимация (ERC) обединява европейски национални съвети за реанимация и е член на Световния комитет по реанимация (International Liaison Committee On Resuscitation (ILCOR)), като активно участва в създаването на световни препоръки по реанимация.

Чрез разработените Европейски препоръки за реанимация ERC се стреми да създаде единен стандарт за обучение и практикуване на реанимационни техники в и извън Европа.

Актуалната версия на Препоръките на ERC на английски език можете да намерите тук .

С любезното съдействие на Българското дружество по спешна медицина Ви предоставяме Препоръките на ERC 2015г., преведени на български език, които можете да свалите от тук.

На сайта на ERC  можете да намерите и други информационни материали в областта на спешната и интензивната медицина.

Препоръки на Европейското дружество по кардиология (ESC)

Европейското дружество по кардиология (ESC) е независима, нестопанска организация в която членуват повече от 90 000 кардиолози от европейски и други страни. За периода от 2014 г. до 2017 г. тази организация е изготвила и разпространила голям брой препоръки (гайдлайни) като – европейски препоръки за превенция на сърдечно-съдовите заболявания, инструментариум за вземане на клинични решения, препоръки за диагностика на остра и хронична сърдечна недостатъчност, препоръки за поведение при пациенти с камерни аритмии и превенции на внезапна сърдечна смърт, препоръки за диагностика и лечение на белодробния тромбоемболизъм, препоръки за диагностика и лечение на болестите на аортата, препоръки за поведение при пациенти с остър коронарен синдром, препоръки за диагностика и лечение на болестите на перикарда и др.

Актуалната версия на Препоръките на ESC на английски език можете да намерите тук

Част от последните препоръки на ESC, преведени на български език, както и други информационни материали в областта на кардиологията, в т.ч. спешната кардиология може да намерите на сайта на Дружеството на кардиолозите в България в рубрика „Европейски гайдлайни“.