НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ В СИСТЕМАТА ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

 • За нас

  Националният център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ е новосъздадена обучителна организация, която има за цел да осигурява качествено обучение в областта на спешната медицинска помощ и медицинската помощ при бедствия, аварии и катастрофи.

 • Дейност

  Националният център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ проучва потребностите от обучение и организира и провежда първоначално и периодично обучение в областта на спешната медицинска помощ и медицинската помощ при бедствия, аварии и катастрофи.

 • Мисия

  Нашата мисия е да създадем условия за устойчиво професионално развитие на човешкия капитал в българската система за спешна медицинска помощ чрез осигуряване на съвременно и качествено обучение.

 • „Ако феодалният рицар най-недвусмислено представя обществото от ранното Средновековие, а „буржоата” – от времето на капитализма, то образованият човек ще е неговият представител в условията на посткапитализма, където знанието се превръща в основен източник на богатство и благосъстояние.“
  Питър Дракър

 • „Ако мислиш за година напред – посади ориз, ако мислиш 10 години напред – посади дървета, ако мислиш 100 години напред – обучи хора.“
  Конфуций

Проучвания и анализи

НЦОКССМП извършва проучвания и анализи на квалификацията и потребностите от обучение на работещите в системата на спешната медицинска помощ, както и възможностите за въвеждане на добри обучителни практики и иновации.

Методология на обучение

Разработва програми, планове и материали за обучение, съобразени със съвременните форми на обучение, включително електронно обучение, симулационно обучение и др. Разработва научни и информационни материали.

Организиране и провеждане обучения

Организира и провежда първоначално и периодично обучение на работещите в системата на спешната медицинска помощ, както и обучения в областта на медицинската помощ при бедствия, аварии и катастрофи.

Оценка на компетентностите

Разработва методики за оценка на компетентностите на работещите в системата за спешна медицинска помощ. Оказва методическа помощ при оценка на компетентностите и планиране и провеждане на непрекъснато обучение на работното място.

ПредиСега

Спешна помощ в България - 80 години по-късно

Първата структура за спешна медицинска помощ е създадена през месец декември 1937 г. към Столична община като спасителна станция, която има за цел да оказва медицинска помощ на пострадали при инциденти на обществени и работни места. Станцията е разполагала с 1 санитарен автомобил и в нея са дежурели непрекъснато 2 лекари. През 1947 г. и към Болница "Червен кръст", днес наследена от УМБАЛСМ " Н. И. Пирогов", се създава специална служба за бърза медицинска помощ.

Научи повече