Националният център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ (НЦОКССМП) е партньор на кампанията „+ мен“ на Министерство на здравеопазването

Министерството на здравеопазването стартира информационна кампания за ползите от ваксините и ваксинацията срещу COVID-19. Инициативата е под мотото „+ мен“ и цели да повиши информираността на българските граждани по отношение на ваксинацията. Стратегическата цел на кампанията е да бъдат ограничени броят на смъртните случаи по причина COVID-19, броят на хоспитализациите на болни от COVID-19 (в т.ч. и тези в интензивните структури на болниците), както и да бъдат ограничени дългосрочните последици за здравето на българските граждани в резултат от COVID-19. Кампанията е в изпълнение на заложените мерки в Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, одобрен с Решение на Министерския съвет на 14 януари т. г.

Националният център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ (НЦОКССМП) е партньор на кампанията на Министерство на здравеопазването за популяризиране ползите от ваксините и ваксинацията срещу COVID-19  „+ мен“.