През следващата седмица ще се проведат последните планирани обучения на тема телекомуникационен триаж за работещите в РКЦ на ЦСМП, като екип на НЦОКССМП ще посети центровете за спешна медицинска помощ във Велико Търново, Русе, Силистра и Разград.

След приключване на този цикъл от обучения, НЦОКССМП ще изготви анализ на резултатите, както и на установените проблеми, затрудняващи дейността на РКЦ, причините за тях и възможностите за тяхното решаване. Анализът ще бъде предоставен на вниманието на Министерство на здравеопазването и създадения към МЗ Съвет по качество на обучението в системата за спешна медицинска помощ, с цел обсъждане и планиране на мерки за подобрения.