Д-р Росен Радев

Директор

Магистър по медицина, с придобита специалност по хирургия и магистратура по здравен мениджмънт. Професионален опит над 30 години в областта на хирургията, обучението на студенти и специализанти, управлението на системата на здравеопазване в сферата на образованието и квалификацията на кадрите.