НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ В СИСТЕМАТА ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

На 18 и 19 април в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ се проведе национална среща - обучение на директорите на всички центрове за спешна медицинска помощ в страната на тема "Управление на процесите и ресурсите в Районна координационна централа на ЦСМП.

На срещата присъстваха заместник-министъра на здравеопазването д-р Бойко Пенков и д-р Ивиан Бенишев - директор на дирекция "Медицински дейности". 

В рамките на събитието бяха разгледани актуални теми, свързани с организацията на дейността на Районните координационни централи на ЦСМП, прилагането на утвърдените от Министерство на здравеопазването Протоколи за телекомуникационен и екипен триаж и телефонен инструктаж  и взаимодействието със структурите на ЕЕН 112.

Обсъдени бяха и възможностите за организиране от НЦОКССМП на първоначално обучение на всички работещи в РКЦ в следващите 2 месеца.