НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ В СИСТЕМАТА ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

През месец март НЦОКССМП стартира обучение на медицинските диспечери от ЦСМП в страната, в което до този момент участваха над 80 медицински специалисти. До края на месец юни такова обучение ще приминат всички работещи в Райооните координационни централи на ЦСМП в страната, т.е. над 400 души. Обученията ще се провеждат на място в областните градове, съгласно предварително изготвен график:

График на обученията по „Телекомуникационния и приоритетния екипен триаж в центровете за спешна медицинска помощ“ за периода май - юни 2018

Маршрут

Период на пътуване

ЦСМП

Дата на обучението

Брой участници

Видин - Монтана - Враца

08 - 11 май 2018

ЦСМП - Видин

09 май 2018

15

ЦСМП - Монтана

10 май 2018

10

ЦСМП - Враца

11 май 2018

20

Хасково - Кърджали - Смолян - Пловдив

14 - 18 май 2018

ЦСМП - Хасково

15 май 2018

20

ЦСМП - Кърджали

16 май 2018

14

ЦСМП - Смолян

17 май 2018

20

ЦСМП - Пловдив

18 май 2018

10

Кюстендил

21 май 2018

ЦСМП - Кюстендил

21 май 2018

15

Бургас - Ямбол - Сливен - Стара Загора

04 - 09 юни 2018

ЦСМОП - Бургас

05 юни 2018

15

ЦСМП - Ямбол

6 юни 2018

12

ЦСМП - Сливен

7 юни 2018

20

ЦСМП - Стара Загора

8 юни 2018

13

ЦСМП - Стара Загора

9 юни 2018

13

Плевен - Габрово - Ловеч

11 - 15 юни 2018

ЦСМП - Плевен

12 юни 2018

15

ЦСМП - Плевен

13 юни 2018

15

ЦСМП - Габрово

14 юни 2018

18

ЦСМП - Ловеч

15 юни 2018

20

Шумен - Добрич - Варна

18 - 22 юни 2018

ЦСМП - Шумен

19 юни 2018

15

ЦСМОП - Добрич

20 юни 2018

20

ЦСМП - Варна

21 юни 2018

15

ЦСМП - Варна

22 юни 2018

15

Силистра - Русе - Разград - Велико Търново

25 - 29 юни 2018

ЦСМП - Силистра

26 юни 2018

25

ЦСМП - Русе

27 юни 2018

20

ЦСМП - Разград

28 юни 2018

10

ЦСМП - Велико Търново

29 юни 2018

12