НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ В СИСТЕМАТА ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

100 филиала на центровете за спешна медицинска помощ получиха нови компютри

new computers

ministry-of-healthcare-logo

 

100 филиала на центровете за спешна медицинска помощ получиха нови компютърни конфигурации, включващи компютър, монитор,

...
Научи повече

85-години от създаването на Спешна помощ в България

На 10.12.1935г., с Указ на Цар Борис III, в гр. София e обособена българската Бърза помощ (днес Спешна помощ), която е и една от първите в Европа. През своите 85-години структурата е доказала, че със смелост, знания, умения и жертвоготовност застава на първата линия, за да помага на нуждаещите се и опазва човешкия живот. През годините много лекари, фелдшери, медицински сестри, шофьори на линейки и санитари са преминали през най-всеобхватната и сериозна

...
Научи повече

В Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ стратира поетапното предоставяне на компютърни конфигурации на филиалите на Центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП) в страната

    NCOKSSMP 1NCOKSSMP 2В изпълнение  на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния” (ПУЛСС), финансиран от Европейския социален фонд, чрез Оперативна

...
Научи повече

Чрез видеоконферентна връзка МЗ обсъди с центровете за спешна медицинска помощ възобновяването на обученията по проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния”

razvitie na choveshkite resursi

Възобновяване на обученията по проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния” (ПУЛСС) при спазване на всички въведени противоепидемични мерки обсъдиха днес ръководителите на 27-те центъра за спешна медицинска помощ и представители на екипа по управление на проекта, Националния център за обучение и квалификация в

...
Научи повече

МЗ сключи договор за закупуването на 170 компютърни конфигурации с инсталирана операционна система за филиалите към центровете за спешна медицинска помощ

razvitie na choveshkite resursi

МЗ сключи договор за закупуване на 170 компютърни конфигурации с инсталирана операционна система за нуждите на разкритите филиали към центровете за спешна медицинска помощ, след провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки.

Компютърните конфигурации са осигурени

...
Научи повече

Възобновяване на обученията в рамките на проект BG05M9OP001-3.007 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г.

logos 34617 466x0

Към настоящия момент, с Решение на Управляващият орган на ОПРЧР, временно е преустановено изпълнението на дейностите по проекта, до отмяната на въведената извънредна епидемиологична обстановка на територията на Република България, обявена до 30.06.2020 г. Екипът за управление на проекта счита, че е възможно да бъде възобновенопровеждането на обученията

...
Научи повече

Обученията по проект BG05M9OP001-3.007-0001 са временно отложени

logos 34617 466x0

До 28.02.2020г., в изпълнение на проект № BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, бяха обучени общо 1402

...
Научи повече

В НЦОКССМП курс завършиха общо 1042 души

До 07.02.2020г., в изпълнение на проект № BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, пет- дневен курс завършиха общо 1042 души.  Обучените са от всички Центрове за спешна медицинска помощ в страната   и са

...
Научи повече

Приключиха обученията по проекта ПУЛСС за 2019 г.

От старта на обученията по линия на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС) до днес, 20 декември, курсовете успешно

...
Научи повече

Започна обучението на преподавателите по проект ПУЛСС за работа с новите високотехнологични манекени

razvitie na choveshkite resursi

 

Днес, 12 ноември, започна тридневното обучение на преподавателите – медици от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – за работа с новите високотехнологични манекени-симулатори, доставени в изпълнение на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните

...
Научи повече

MЗ сключи договори за провеждането на обученията и осигуряване на логистика по проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС)

razvitie na choveshkite resursi

 

След проведени по реда на Закона за обществените поръчки процедури Mинистерството на здравеопазването сключи два договора в изпълнение на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС).

...
Научи повече

НЦОКССМП организира обучение на тема "Медицинският деликт. Същност и отговорности".

На 19 и 20 ноември в град Пловдив ще се проведе обучение на директорите на центровете за спешна медицинска помощ в странатана тема "Медицинският деликт. Същност и отговорности". В хода на обучението ще бъдат представени основните характеристики на медицинския деликт, като правно установено понятие и произтичащата от него отговорност на медицинските специалисти. Ще бъдат разгледани практики и подходи за

...
Научи повече

НЦОКССМП проведе първото обучение на директорите на ЦСМП

На 18 и 19 април в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ се проведе национална среща - обучение на директорите на всички центрове за спешна медицинска помощ в страната на тема "Управление на процесите и ресурсите в Районна координационна централа на ЦСМП.

На срещата присъстваха заместник-министъра на здравеопазването д-р Бойко Пенков и д-р Ивиан Бенишев - директор

...
Научи повече

НЦОКССМП връчи първите си сертификати

Днес в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ приключи първият обучителен курс за работещи в ЦСМП на тема „Телекомуникационен и приоритетен екипен триаж. В обучението участваха 20 лекари и специалисти по здравни грижи от Районните координационни централи на ЦСМП. Обучението включваше теоретично и практическо симулационно обучение за осъществяване на медицински триаж на спешните

...
Научи повече

Стартира първото обучение на работещи в центровете за спешна медицинска помощ

На 06 март 2018 г. започва първото обучение на работещи в центровете за спешна медицинска помощ, организирано от Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ. Обучението е на тема "Телекомуникационен и приоритетен екипен триаж в ЦСМП" и е предназначено за лекари и специалисти по здравни грижи, работещи в Районните координационни централи на ЦСМП. Обучението ще се проведе в две групи на

...
Научи повече

Център за спешна медицинска помощ - София започва обучение на парамедици

Център за спешна медицинска помощ-София е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект №: BG05M9OP001-1.021-0459 „Обучения за заети лица в Център за спешна медицинска помощ - София“. Продължителността на проекта, който е на стойност 198 000.00 лева с ДДС, е 17 месеца.

...
Научи повече

ЦСМП-Варна кандидатства с проекти за обучение на персонала за превенция на насилието и справяне със стреса

ЦСМП-Варна кандидатства за финансиране на обучението на своите служители по Процедура „Обучение на заети лица“ BG05M9OP001-1.021 по Приоритетна ос „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Проектът включват провеждането на специфични обучения за превенция на конфликтите и на агресивното поведение в общуването между спешния екип и очакващите

...
Научи повече

Стартира дейността на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ

На 19.10.2017 г. след проведен от Министерство на здравеопазването конкурс бе назначен директор на Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ (НЦОКССМП), с което стартира неговата дейност.

Центърът е създаден с

...
Научи повече