Близо 200 спешни лекари преминаха обучението на тема „Приложение на спешна педиатрична лента в системата на спешната медицинска помощ“

Представители на всички Центрове за спешна медицинска помощ проявиха засилен интерес и взеха участие в организираните от НЦОКССМП и партньори обучения с насоченост към спешната педиатрия.

186 спешни лекари от цялата страна придобиха знания и практически умения за употребата на спешната педиатрична лента в системата на спешната медицинска помощ.

Спешната педиатрична лента, базирана на системата Брослоу, е инструмент за определяне на правилната дозировка на лекарства и размери на използваните консумативи за деца, въз основа на тяхната височина. Прилагането й улеснява вземането на решения при спешни случаи, като елиминира необходимостта от оценка на теглото на детето, което се използва за изчисляване на правилната доза на лекарствата.

Прилагането на спешна педиатрична лента в медицинската практика е свела вероятността от грешки в оценката и поведението при спешен педиатричен пациент до минимум.

НЦОКССМП предостави спешни педиатрични ленти на всички 369 мобилни екипа на ЦСМП в страната, които да бъдат част от съдържанието на спешните чанти на всеки екип.

Цикълът от педиатрични обучения е част от продължаващите обучения, организирани от НЦОКССМП за осигуряване на устойчивост на резултатите от успешно изпълнения през 2023г.  проект „ПУЛСС-2“.