НЦОКССМП организира и провежда обучения за спешни медици на тема „Приложение на спешна педиатрична лента в системата на спешната медицинска помощ“

На 15.03.2024г. в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ (НЦОКССМП), се проведе първо обучение на тема „Приложение на спешна педиатрична лента в системата на спешната медицинска помощ“, организирано от НЦОКССМП, съвместно със СБАЛ по детски болести „Проф. Д-р Иван Митев“ ЕАД, Българска педиатрична асоциация, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, Сдружение НАРСМП и Сдружение „Българска асоциация на спешните лекари“.

В обучението взеха участие 92-ма спешни лекари от Центровете за спешна медицинска помощ от цялата страна. В програмата на обучението е включена теоретична и практическа част с основен акцент – спешната педиатрична лента като инструмент за вземане на решения при спешни случаи.

На 22.03.2024 г. ще бъде проведено второ обучение на нова група от над 90 лекари от Центровете за спешна медицинска помощ в цялата страна.

След провеждане на обученията на всички Центрове за спешна медицинска помощ ще бъдат предоставени спешни педиатрични ленти, предназначени за спешните чанти на екипите.