При изключителен интерес от страна на спешните медици в страната се проведе симпозиума „Спешна терапия в линейката и спешното отделение“

На 11.11.2023г. в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, се проведе симпозиум на тема „Спешна терапия в линейката и спешното отделение“. На симпозиума присъстваха над 130 спешни медици от Центровете за спешна медицинска помощ и спешните отделения от цялата страна.

Преподавателите от различни медицински специалности запознаха спешните медици с последните алгоритми за поведение при спешни терапевтични, детски, неврологични и психиатрични състояния, както и с последните тенденции за диагностика в условия на спешност като телемедицина, ехография и лабораторна диагностика при леглото на болния.

Успоредно с лекциите спешните медици посетиха няколко уъркшопа, в които усъвършенстваха уменията си в КПР при възрастни и деца, иглена декомпресия при пневмоторакс и кониотомия, интерпретация на ЕКГ и образна диагностика. Огромен интерес сред участниците предизвикаха уъркшопите „Практически решения на клинични случаи върху дигитален пациент“ и „Спешна ехография“.

Симпозиумът е част от продължаващото обучение на спешните медици след приключилия наскоро проект ПУЛСС -2, по време на който бяха обучени 6906 спешни медици от цялата страна.