Водени от стремежа си за повишаване на професионалното развитие на специалистите по здравни грижи с цел оказване на своевременни, качествени медицински и здравни грижи, опазване на общественото здраве и подобряване на качеството и безопасността на медицинското обслужване на българските граждани Националният център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ (НЦОКССМП)  и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) подписаха „Меморандум за сътрудничество“.

Меморандумът, под който стоят подписите на Председателя на съсловната организация г-жа Милка Василева и Директора на НЦОКССМП Д-р Росен Радев, предвижда, в съответствие с определените им в нормативната уредба правомощия, провеждането на съвместни обучения в областта на спешната медицинска помощ и медицинската помощ при бедствия, аварии и катастрофи, с цел подобряване качеството и ефективността на медицинските и здравни грижи за хората, чрез усъвършенстване на знанията и уменията на професионалистите по здравни грижи.