На 10.12.1935г., с Указ на Цар Борис III, в гр. София e обособена българската Бърза помощ (днес Спешна помощ), която е и една от първите в Европа. През своите 85-години структурата е доказала, че със смелост, знания, умения и жертвоготовност застава на първата линия, за да помага на нуждаещите се и опазва човешкия живот. През годините много лекари, фелдшери, медицински сестри, шофьори на линейки и санитари са преминали през най-всеобхватната и сериозна практическа школа на спешната помощ и това е белязало живота и професионалното израстване на всеки един от тях.