НЦОКССМП организира обучение на тема „Медицинският деликт. Същност и отговорности“.