НЦОКССМП стартира проучване на нагласите и мнението на работещите в ЦСМП и други заинтересовани страни по отношение на необходимостта от единна визия на работното облекло на екипите на ЦСМП, в т.ч. емблема на националната система за спешна медицинска помощ. За целта е разработена анкета, която има за цел да осигури необходимата информация по темата. Анкетата е анонимна и може да бъде попълнена от всеки, който желае да сподели своето мнение. Освен отговори на анкетата, всички желаеши могат да изпращат снимки или други материали, свързани с проучването. След обобщаване на резултатите от анкетата, същите ще бъдат ползвани за изготвяне на предложение за въвеждане на единни изисквания за цвят и форма на работното облекло на работещите в ЦСМП и емблема на системата за спешна медицинска помощ.

Вярваме, че създаването на единна визия на системата за спешна медицинска помощ ще допринесе за подобряване на общественото възприятие и отношение и самочувствието на хората, които работят в нея. Не на последно място подходящата визия и форма на работното облекло ще допринесе за подобряване на комфорта на работещите и тяхната безопасност при работа на терен.

Анкетата е достъпна и може да бъде попълнена он-лайн на адрес: