Националният център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ подготвя издаване на периодичен информационен бюлетин, който ще се разпространява по електронен път и ще включва различни рубрики с полезна информация и материали, свързани с дейността на НЦОКССМП, спешната медицинска помощ и хората, които работят в нея. В бюлетина ще бъде осигурена възможност за публикуване на материали, изпратени от лечебните заведения и работещите в тях, включително информация за предстоящи събития, художествени и публицистични материали, презентации, снимки и др. Материалите могат да бъдат изпращани е електронен вид на посочения в сайта е-mail адрес на центъра. На същият адрес могат да се изпращат и предложения за рубрики и материали, които да бъдат включени в бюлетина. Първият брой на е-бюлетина се очаква да бъда готов на 30.06.2018г.

За старт на инициативата публикуваме авторски материал със заглавие „За ефектите от една последна среща“ в памет на един лекар от една линейка за спешна медицинска помощ.