През месец март НЦОКССМП стартира обучение на медицинските диспечери от ЦСМП в страната, в което до този момент участваха над 80 медицински специалисти. До края на месец юни такова обучение ще приминат всички работещи в Райооните координационни централи на ЦСМП в страната, т.е. над 400 души. Обученията ще се провеждат на място в областните градове, съгласно предварително изготвен график:

График на обученията по „Телекомуникационния и приоритетния екипен триаж в центровете за спешна медицинска помощ“ за периода май – юни 2018
Маршрут Период на пътуване ЦСМП Дата на обучението Брой участници
Видин – Монтана – Враца 08 – 11 май 2018 ЦСМП – Видин 09 май 2018 15
ЦСМП – Монтана 10 май 2018 10
ЦСМП – Враца 11 май 2018 20
Хасково – Кърджали – Смолян – Пловдив 14 – 18 май 2018 ЦСМП – Хасково 15 май 2018 20
ЦСМП – Кърджали 16 май 2018 14
ЦСМП – Смолян 17 май 2018 20
ЦСМП – Пловдив 18 май 2018 10
Кюстендил 21 май 2018 ЦСМП – Кюстендил 21 май 2018 15
Бургас – Ямбол – Сливен – Стара Загора 04 – 09 юни 2018 ЦСМОП – Бургас 05 юни 2018 15
ЦСМП – Ямбол 6 юни 2018 12
ЦСМП – Сливен 7 юни 2018 20
ЦСМП – Стара Загора 8 юни 2018 13
ЦСМП – Стара Загора 9 юни 2018 13
Плевен – Габрово – Ловеч 11 – 15 юни 2018 ЦСМП – Плевен 12 юни 2018 15
ЦСМП – Плевен 13 юни 2018 15
ЦСМП – Габрово 14 юни 2018 18
ЦСМП – Ловеч 15 юни 2018 20
Шумен – Добрич – Варна 18 – 22 юни 2018 ЦСМП – Шумен 19 юни 2018 15
ЦСМОП – Добрич 20 юни 2018 20
ЦСМП – Варна 21 юни 2018 15
ЦСМП – Варна 22 юни 2018 15
Силистра – Русе – Разград – Велико Търново 25 – 29 юни 2018 ЦСМП – Силистра 26 юни 2018 25
ЦСМП – Русе 27 юни 2018 20
ЦСМП – Разград 28 юни 2018 10
ЦСМП – Велико Търново 29 юни 2018 12