На 18 и 19 април т.г. Националният център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ организира с подкрепата на Министерство на здравеопазването обучение на тема „Управление на процесите и ресурсите в Районна координационна централа на ЦСМП“. Обучението е предназначено за директорите на ЦСМП и ще представи модели за подобряване на дейността на РКЦ чрез мерки за кадрово обезпечаване, обучение, мотивиране и делегиране на правомощия на работещите, въвеждане на стандартизирани протоколи за поведение и събиране на информация, оперативен контрол и ангажираност от страна на ръководството на ЦСМП, координация и взаимодействие със структурите на МЗ и ЕЕН 112. Важен акцент в обучението ще бъде управлението на дейностите в РКЦ при инциденти с голям брой пострадали. Темата е провокирана от поредицата от тежки пътно-транспортни инциденти в страната, при които бяха ангажирани значителни ресурси на ЦСМП.

Целта на обучението е да подпомогне изграждането на управленски и институционален капацитет за ефективна работа на Районните координационни централи, чрез което да се подобри качеството на предоставените здравни услуги и гарантира ефективното използване на ресурсите на ЦСМП в полза на обществото.

Събитието ще бъде открито от д-р Бойко Пенков – заместник-министър, а в програмата са включени дискусии с представители на Министерство на здравеопазването, с които да бъдат обсъдени актуални проблеми, свързани с дейността на ЦСМП.

Повече информация за обучението можете да намерите в раздел Обучения и събития/Предстоящи обучения.