На 10 и 11 април се проведоха обучения на 37 лекари и специалисти по здравни грижи в РКЦ на ЦСМП-Пазарджик и ЦСМП-Пловдив. В рамките на 1 ден бяха представени основните принципи на диспечерската дейност в Районните координационни централи, като основно звено на ЦСМП, отговарящо за управлението на спешните повиквания и координацията на дейността на спешните екипи и бяха тренирани практически подходи за провеждане на телефонно интервю и телефонен инструктаж. В хода на обучението бяха обсъдени съществуващи затруднения в дейността на диспечерите, свързани с взаимоотношенията с центовете на ЕЕН 112, липса на разбиране от подаващите спешните повиквания за необходимостта от задаване на въпроси в хода на провеждане на телефонното интервю, постъпване на голям брой повиквания за неспешни състояния, които поставят в риск обслужването на действителнo спешниte случаи, вербалната агресия, на която са подложени диспечерите в РКЦ и др. Оценени бяха възможностите за прилагане на въведените протоколи за телекомуникационен триаж за преодоляване на посочените проблеми и защита на професионалното поведение на медицинските диспечери. Всички участници препоръчаха да се осигури периодичност на провежданите обучения за поддържане на придобитите знания и умения.

Екипът на Националния център за обучение и квалификация благодари на колегите за откровените мнения и активното участие, особено на дошлите след тежко нощно дежурство. Без вас няма да се справим!