НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ В СИСТЕМАТА ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Няма налични Пазарни проучвания по реда на чл. 21, ал. 2 от ЗОП и пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП