НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ В СИСТЕМАТА ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

 • За нас

  Националният център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ е новосъздадена обучителна организация, която има за цел да осигурява качествено обучение в областта на спешната медицинска помощ и медицинската помощ при бедствия, аварии и катастрофи.

 • Дейност

  Националният център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ проучва потребностите от обучение и организира и провежда първоначално и периодично обучение в областта на спешната медицинска помощ и медицинската помощ при бедствия, аварии и катастрофи.

 • Мисия

  Нашата мисия е да създадем условия за устойчиво професионално развитие на човешкия капитал в българската система за спешна медицинска помощ чрез осигуряване на съвременно и качествено обучение.

 • „Ако феодалният рицар най-недвусмислено представя обществото от ранното Средновековие, а „буржоата” – от времето на капитализма, то образованият човек ще е неговият представител в условията на посткапитализма, където знанието се превръща в основен източник на богатство и благосъстояние.“
  Питър Дракър

 • „Ако мислиш за година напред – посади ориз, ако мислиш 10 години напред – посади дървета, ако мислиш 100 години напред – обучи хора.“
  Конфуций

В момента няма нищо за показване.