НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ В СИСТЕМАТА ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Няма извършени действия от НЦОКССМП, които да изискват публикуване на информацията по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП