НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ В СИСТЕМАТА ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Обучение „Управление на процесите и ресурсите в Районна координационна централа на ЦСМП“

Тема: „Управление на процесите и ресурсите в Районна координационна централа на ЦСМП“

Целта на обучението - участниците да повишат своите знания и умения и да се запознаят с добри практики за кадрово обезпечаване, обучение, мотивиране и делегиране на правомощия на работещите в РКЦ, въвеждане на стандартизирани протоколи за поведение и събиране на информация,

...
Научи повече

Обучение "Разработване и управление на проекти"

Тема: "Разработване и управление на проекти"

Цел на обучението - участниците да придобият знания и умения за планиране и разработване на проектни предложения, кандидатстване за финансиране и управление на проекти, финансирани с външни източници, включително със средства от Европейския съюз.

...
Научи повече

Обучение "Телекомуникационен и приоритетен екипен триаж в ЦСМП"

Тема: „Телекомуникационен и приоритетен екипен триаж в ЦСМП“

Целта на обучението - участниците да отработят техники за ползване на утвърдените от МЗ протоколи за телекомуникационен и приоритетен екипен триаж и да придобият умения за предаване на опит за провеждане на медицински триаж на свои колеги в рамките на вътрешната

...
Научи повече