НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ В СИСТЕМАТА ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Бойко Пенков: Проект ПУЛСС ще надгради знанията и уменията, които работещите в спешната медицинска помощ ежедневно прилагат в битката за спасяване на човешки животи

razvitie na choveshkite resursi

 

„С проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС) 2 вече говорим за надграждане на придобити знания, възможности и умения, които ежедневно, всички вие работещите в системата на спешната помощ, прилагате в дейността си и благодарение на които често пъти спасявате човешки животи. За Министерството на

...
Научи повече

На 25 март ще се проведе пресконференция по проект BG05M9OP001- 3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“

razvitie na choveshkite resursi

 

На 25 март (понеделник), от 11 часа, в конферентната зала на хотел „ВЕГА София“ (бул. Д-р. Г.M. Димитров 75) ще се проведе пресконференция по проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС). В рамките на пресконференцията екипът по управление на проекта ще запознае представителите на

...
Научи повече

МЗ обяви обществената поръчка за преподаватели на персонала в центровете за спешна медицинска помощ и спешните отделения

razvitie na choveshkite resursi

 

От вчера, 5 март, на сайта на Министерството на здравеопазването е публикувано решение за откриване на процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за избор на преподаватели за провеждане на обучения за персонала на центровете за спешна медицинска помощ и спешните отделения. Дейността е в изпълнение на дейностите по проект

...
Научи повече

МЗ обяви обществената поръчка за осигуряване на логистиката по време на обучението по проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния”

razvitie na choveshkite resursi

 

От вчера, 11 февруари, на сайта на Министерството на здравеопазването и на АОП е публикувано решение за откриване на процедура по ЗОП за Осигуряване на логистика (пътни, нощувки, хранене, трансфери в гр. София, кафе-паузи) по време на обучението в рамките на Проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните

...
Научи повече

Министерството на здравеопазването сключи договор за извършване на строително-монтажни работи за нуждите на Националния център за продължаващо обучение на работещите в системата на спешната медицинска помощ

razvitie na choveshkite resursi

 

Министерството на здравеопазването, по реда на Закона за обществените поръчки, сключи договор с Изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) за нуждите на Националния център за продължаващо обучение на работещите в системата на спешната медицинска помощ. Договорът е във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-3.007-0001

...
Научи повече

Пловдив бе домакин на обучение на тема "Медицинският деликт. Същност и отговорности".

Приключи обучението на ръководителите на центровете за спешна медицинска помощ на тема "Медицински деликт. Същност и отговорност в системата за спешна медицинска помощ", организирано от Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ. Обучението бе двудневно и се проведе на 19 и 20 ноември в град Пловдив, като в него взеха участие представители на всичките 27 ЦСМП в страната.

Научи повече

Със 7 млн. лв. инвестиция по проект BG05M9OP001-3.007-0001 ще бъде подобрено качеството на предоставяната спешна помощ в страната

razvitie na choveshkite resursi

Проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., с бенефициент Министерството на здравеопазването, има за основна цел подобряването на качеството на предоставяната на гражданите спешна медицинска помощ

...
Научи повече

НЦОКССМП организира обучение на тема "Медицинският деликт. Същност и отговорности".

На 19 и 20 ноември в град Пловдив ще се проведе обучение на директорите на центровете за спешна медицинска помощ в странатана тема "Медицинският деликт. Същност и отговорности". В хода на обучението ще бъдат представени основните характеристики на медицинския деликт, като правно установено понятие и произтичащата от него отговорност на медицинските специалисти. Ще бъдат разгледани практики и подходи за

...
Научи повече

НЦОКССМП изготви доклад за проведеното обучение на работещите в Районните координационни централи на ЦСМП

НЦОКССМП приключи първият си цикъл обучения на тема „Телемедицински и приоритетен екипен триаж и телефонен инструктаж“. За целта бе разработена учебна програма и изготвени учебни материали, включващи Класьор с протоколите и инструкциите за телемедицински и приоритетен екипен триаж и телефонен инструктаж, направени в удобен за ползване в практическата работа вид и Ръководство за практическо и теоретично обучение на работещи в Районна координационна централа на център за спешна медицинска

...
Научи повече

НЦОКССМП ще инициира обществена дискусия за въвеждане на единна визия на работещите в системата за спешна медицинска помощ

НЦОКССМП стартира проучване на нагласите и мнението на работещите в ЦСМП и други заинтересовани страни по отношение на необходимостта от единна визия на работното облекло на екипите на ЦСМП, в т.ч. емблема на националната система за спешна медицинска помощ. За целта е разработена анкета, която има за цел да осигури

...
Научи повече

Приключват обученията на работещите в Районните координационни централи на ЦСМП

1 1

През следващата седмица ще се проведат последните планирани обучения на тема телекомуникационен триаж за работещите в РКЦ на ЦСМП, като екип на НЦОКССМП ще посети центровете за спешна медицинска помощ във Велико Търново, Русе, Силистра и Разград. 

След приключване на този цикъл от обучения, НЦОКССМП ще изготви анализ на резултатите, както

...
Научи повече

НЦОКССМП започва проучване и обсъждане на възможностите за регламентиране на дейността на ЦСМП и СО, която не попада в обхвата на специалността "Спешна медицина"

Съгласно утвърдения от министъра на здравеопазването Правилник за устройството и дейността на НЦОКССМП, центърът проучва, обсъжда и подпомага въвеждането на иновации в областта на спешната медицинска помощ. 

По време на организираните от НЦОКССМП обучения, работещите в ЦСМП най-често изтъкват като основен проблем в своята работа ангажирането на спешните структури със състояния, които не са спешни и не попадат

...
Научи повече

НЦОКССМП направи проучване на интереса от обучение на шофьори, работещи в ЦСМП за придобиване на квалификация по професия „Парамедик“

През м. януари и м.февруари т.г. НЦОКССМП проведе проучване на интереса от обучение на работещите в центровете за спешна медицинска помощ шофьори за придобиване на квалификация по процесията „Парамедик“.

Поради задълбочаващият се кадрови дефицит в системата за спешна медицинска помощ, включването на парамедицински специалисти е ключово условие за стабилизиране и развитие на системата. Установилата се през

...
Научи повече

НЦОКСМП продължава обученията на работещите в Районните координационни централи на ЦСМП

През периода 9 - 21 май екип на НЦОКССМП проведе обучение на работещи в Районните координационни централи (РКЦ) лекари и специалисти по здравни грижи в 8 ЦСМП - Видин (9 май), Монтана (10 май), Враца (11 май), Хасково (15 май), Кърджали (16 май), Смолян (17 май), Пловдив (18 май) и Кюстендил (21 май). Общият брой на участвалите в обученията медицински специалисти, които получиха сертификати за успешно преминат курс "Телекоминикационен и приоритетен екипен

...
Научи повече

До края на месец юни ще бъде проведено обучение на медицинските диспечери на ЦСМП в цялата страна

През месец март НЦОКССМП стартира обучение на медицинските диспечери от ЦСМП в страната, в което до този момент участваха над 80 медицински специалисти. До края на месец юни такова обучение ще приминат всички работещи в Райооните координационни централи на ЦСМП в страната, т.е. над 400 души. Обученията ще се провеждат на място в областните градове, съгласно предварително изготвен график:

...
Научи повече

В ЦСМП-София започна обучение на парамедици

На 24 април 2018 г. в Център за спешна медицинска помощ-София започна обучението на първата група служители, които ще придобият професионална квалификация "Парамедик" 3-та степен. Обучението се провежда в разкрития към ЦСМП Център за професионално обучение с ръководител д-р Мима Пеева. Обучението ще бъде финансирано със средства от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 (ОПРЧР) по проект №: BG05M9OP001-1.021-0459 „Обучения за заети

...
Научи повече

НЦОКССМП проведе първото обучение на директорите на ЦСМП

На 18 и 19 април в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ се проведе национална среща - обучение на директорите на всички центрове за спешна медицинска помощ в страната на тема "Управление на процесите и ресурсите в Районна координационна централа на ЦСМП.

На срещата присъстваха заместник-министъра на здравеопазването д-р Бойко Пенков и д-р Ивиан Бенишев - директор

...
Научи повече

НЦОКССМП организира обучение на директорите на ЦСМП на тема „Управление на процесите и ресурсите в Районна координационна централа на ЦСМП“

На 18 и 19 април т.г. Националният център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ организира с подкрепата на Министерство на здравеопазването обучение на тема „Управление на процесите и ресурсите в Районна координационна централа на ЦСМП“. Обучението е предназначено за директорите на ЦСМП и ще представи модели за подобряване на дейността на РКЦ чрез мерки за кадрово обезпечаване, обучение, мотивиране и

...
Научи повече

В ЦСМП-Пазарджик и ЦСМП-Пловдив се проведоха обучения на работещи в Районните координационни централи

На 10 и 11 април се проведоха обучения на 37 лекари и специалисти по здравни грижи в РКЦ на ЦСМП-Пазарджик и ЦСМП-Пловдив. В рамките на 1 ден бяха представени основните принципи на диспечерската дейност в Районните координационни централи, като основно звено на ЦСМП, отговарящо за управлението на спешните повиквания и координацията на дейността на спешните екипи и бяха тренирани практически подходи за провеждане на

...
Научи повече

НЦОКССМП започва издаване на е-бюлетин

Националният център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ подготвя издаване на периодичен информационен бюлетин, който ще се разпространява по електронен път и ще включва различни рубрики с полезна информация и материали, свързани с дейността на НЦОКССМП, спешната медицинска помощ и хората, които работят в нея. В бюлетина ще бъде осигурена възможност за публикуване на материали, изпратени от лечебните

...
Научи повече

НЦОКССМП организира допълнителни обучения по телекомуникационен триаж на работещите в ЦСМП

През м. март 2018 г. Националният център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ (НЦОКССМП) проведе обучение на диспечери в Районните координационни централи (РКЦ) на центровете за спешна медицинска помощ в страната по отношение на прилагането на въведените с медицински стандарт „Спешна медицина“ изисквания за телекомуникационен триаж. Обучението се проведе на 06-07 март и 12-13 март и обхвана 40 души

...
Научи повече

НЦОКССМП връчи първите си сертификати

Днес в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ приключи първият обучителен курс за работещи в ЦСМП на тема „Телекомуникационен и приоритетен екипен триаж. В обучението участваха 20 лекари и специалисти по здравни грижи от Районните координационни централи на ЦСМП. Обучението включваше теоретично и практическо симулационно обучение за осъществяване на медицински триаж на спешните

...
Научи повече

Стартира първото обучение на работещи в центровете за спешна медицинска помощ

На 06 март 2018 г. започва първото обучение на работещи в центровете за спешна медицинска помощ, организирано от Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ. Обучението е на тема "Телекомуникационен и приоритетен екипен триаж в ЦСМП" и е предназначено за лекари и специалисти по здравни грижи, работещи в Районните координационни централи на ЦСМП. Обучението ще се проведе в две групи на

...
Научи повече

Център за спешна медицинска помощ - София започва обучение на парамедици

Център за спешна медицинска помощ-София е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект №: BG05M9OP001-1.021-0459 „Обучения за заети лица в Център за спешна медицинска помощ - София“. Продължителността на проекта, който е на стойност 198 000.00 лева с ДДС, е 17 месеца.

...
Научи повече

ЦСМП-Варна кандидатства с проекти за обучение на персонала за превенция на насилието и справяне със стреса

ЦСМП-Варна кандидатства за финансиране на обучението на своите служители по Процедура „Обучение на заети лица“ BG05M9OP001-1.021 по Приоритетна ос „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Проектът включват провеждането на специфични обучения за превенция на конфликтите и на агресивното поведение в общуването между спешния екип и очакващите

...
Научи повече

Стартира дейността на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ

На 19.10.2017 г. след проведен от Министерство на здравеопазването конкурс бе назначен директор на Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ (НЦОКССМП), с което стартира неговата дейност.

Центърът е създаден с

...
Научи повече