НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ В СИСТЕМАТА ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

До края на месец юни ще бъде проведено обучение на медицинските диспечери на ЦСМП в цялата страна

През месец март НЦОКССМП стартира обучение на медицинските диспечери от ЦСМП в страната, в което до този момент участваха над 80 медицински специалисти. До края на месец юни такова обучение ще приминат всички работещи в Райооните координационни централи на ЦСМП в страната, т.е. над 400 души. Обученията ще се провеждат на място в областните градове, съгласно предварително изготвен график:

...
Научи повече

В ЦСМП-София започна обучение на парамедици

На 24 април 2018 г. в Център за спешна медицинска помощ-София започна обучението на първата група служители, които ще продобият професионална квалификация "Парамедик" 3-та степен. Обучението се провежда в разкрития към ЦСМП Център за професионално обучение с ръководител д-р Мима Пеева. Обучението ще бъде финансирано със средства от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

...
Научи повече

НЦОКССМП проведе първото обучение на директорите на ЦСМП

На 18 и 19 април в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ се проведе национална среща - обучение на директорите на всички центрове за спешна медицинска помощ в страната на тема "Управление на процесите и ресурсите в Районна координационна централа на ЦСМП.

Научи повече

НЦОКССМП организира обучение на директорите на ЦСМП на тема „Управление на процесите и ресурсите в Районна координационна централа на ЦСМП“

На 18 и 19 април т.г. Националният център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ организира с подкрепата на Министерство на здравеопазването обучение на тема „Управление на процесите и ресурсите в Районна координационна централа на ЦСМП“. Обучението е предназначено за директорите на ЦСМП и ще представи модели за подобряване на дейността на РКЦ чрез мерки за кадрово обезпечаване, обучение, мотивиране и

...
Научи повече

В ЦСМП-Пазарджик и ЦСМП-Пловдив се проведоха обучения на работещи в Районните координационни централи

На 10 и 11 април се проведоха обучения на 37 лекари и специалисти по здравни грижи в РКЦ на ЦСМП-Пазарджик и ЦСМП-Пловдив. В рамките на 1 ден бяха представени основните принципи на диспечерската дейност в Районните координационни централи, като основно звено на ЦСМП, отговарящо за управлението на спешните повиквания и координацията на дейността на спешните екипи и бяха тренирани практически подходи за провеждане на

...
Научи повече

НЦОКССМП започва издаване на е-бюлетин

Националният център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ подготвя издаване на периодичен информационен бюлетин, който ще се разпространява по електронен път и ще включва различни рубрики с полезна информация и материали, свързани с дейността на НЦОКССМП, спешната медицинска помощ и хората, които работят в нея. В бюлетина ще бъде осигурена възможност за публикуване на материали, изпратени от лечебните

...
Научи повече

НЦОКССМП организира допълнителни обучения по телекомуникационен триаж на работещите в ЦСМП

През м. март 2018 г. Националният център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ (НЦОКССМП) проведе обучение на диспечери в Районните координационни централи (РКЦ) на центровете за спешна медицинска помощ в страната по отношение на прилагането на въведените с медицински стандарт „Спешна медицина“ изисквания за телекомуникационен триаж. Обучението се проведе на 06-07 март и 12-13 март и обхвана 40 души

...
Научи повече

НЦОКССМП връчи първите си сертификати

Днес в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ приключи първият обучителен курс за работещи в ЦСМП на тема „Телекомуникационен и приоритетен екипен триаж. В обучението участваха 20 лекари и специалисти по здравни грижи от Районните координационни централи на ЦСМП. Обучението включваше теоретично и практическо симулационно обучение за осъществяване на медицински триаж на спешните

...
Научи повече

Стартира първото обучение на работещи в центровете за спешна медицинска помощ

На 06 март 2018 г. започва първото обучение на работещи в центровете за спешна медицинска помощ, организирано от Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ. Обучението е на тема "Телекомуникационен и приоритетен екипен триаж в ЦСМП" и е предназначено за лекари и специалисти по здравни грижи, работещи в Районните координационни централи на ЦСМП. Обучението ще се проведе в две групи на

...
Научи повече

Център за спешна медицинска помощ - София започва обучение на парамедици

Център за спешна медицинска помощ-София е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект №: BG05M9OP001-1.021-0459 „Обучения за заети лица в Център за спешна медицинска помощ - София“. Продължителността на проекта, който е на стойност 198 000.00 лева с ДДС, е 17 месеца.

...
Научи повече

ЦСМП-Варна кандидатства с проекти за обучение на персонала за превенция на насилието и справяне със стреса

ЦСМП-Варна кандидатства за финансиране на обучението на своите служители по Процедура „Обучение на заети лица“ BG05M9OP001-1.021 по Приоритетна ос „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Проектът включват провеждането на специфични обучения за превенция на конфликтите и на агресивното поведение в общуването между спешния екип и очакващите

...
Научи повече

Стартира дейността на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ

На 19.10.2017 г. след проведен от Министерство на здравеопазването конкурс бе назначен директор на Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ (НЦОКССМП), с което стартира неговата дейност.

Центърът е създаден с

...
Научи повече